Kunstnerartikler

Om Artifex
Om Artifex kunstnerfarver

I 1949 startede Ove Brandstrup, der var teatermaler, en egentlig produktion af oliefarver i høj kvalitet, i årene frem til 49 havde han udviklet en oliefarve uden opløsningsmidler i topkvalitet. Et for tiden et alt andet end almindelig produkt. Et produkt der kunne leve op til kravene 50 år senere.
I 1949 var der et utallige oliefarveproducenter, i dag er Artifex Danmarks eneste virksomhed, der fremstiller kunstneroliefarve.
Fra 1949 til 1973 havde produktionen til huse i Randers i 1973 flyttede produktionen til Laurbjerg i den nedlagte jernbanestation, hvor den fremdeles har
til huse.
I 1986 overtog den yngste søn virksomheden og drev den i 7 år.
I 1993 overtog nevøen Finn Brandstrup, der fremdeles driver virksomheden.
Virksomheden drives fremdeles efter Ove Brandstrups høje kvalitetskrav. Top pigmenter med højeste lysægthed i størst mulig koncentration revet mellem 3 og
5 gange beroende på pigmentets karakter.Om lysægthed

Lysægthed er et udtryk for et pigments bestandighed over for sol - lys.

Når man måler et pigments lysægthed bruges en skala på 1 - 8 (1 er en meget dårlig lysægthed, farven forsvinder på nogle måneder, 8 er en meget god lysægthed).

Lysægthed 8 er 128 - eller flere - gange så lysægte som lysægthed 1.

Man måler først:

Rent pigment

1:1 pigment tilsat 1 lige så stor del titanium dioxide.

1:10 pigment tilsat 10 dele titanium dioxide

1:100 pigment tilsat 100 dele titanium dioxide

For de flere pigmenters vedkommende kan blandingen fra ren til 1:1 få lysægtheden til at falde fra 7 til 6 hvilket vil sige en halvering.

Det vil kort sagt sige:

1. pigment med højest mulig lysægtehed.

2. ingen fyldstoffer.

3. rivningen med olien vil yderligere forøge farvens lysægthed brillance og
intensitet (olien styrker overfladen og er med til at forhindre nedbrydning ved støvbombardement - det ene af akrylfarvens bindemiddel/akryldispertionens mangler (den anden dispertionens mangel på evnen at binde pigment).Om farver

Hvad er farver?
Farver er i virkeligheden lys, der reflekteres på forskellige bølgelængder fra forskellige strukturer/overflader.

Primære farver
Primære farver er gul, rød og blå. Disse farver kan ikke frembringes ved at blande andre farver.

Sekundære farver
De sekundære farver frembringes ved at blande to primære farver sammen. Rød
og gul bliver orange, gul og blå bliver grøn og rød og blå bliver violet.

Tertiære farver
Tertiære farver opnås ved at blande to sekundære farver. Jordfarver.

Komplementære farver
Farver har modsætninger, og disse kaldes komplementære farver. Komplementærfarven til orange er blå, til grøn - rød og til gul - violet. Det er farver, når de sættes overfor hinanden - betoner farvernes styrke. De udfordrer øjet, det kan føles som om farverne står og bevæger sig.

Varme farver
De farver, der betegnes som varme farver er orange og røde farver. De ligger forrest i billedplanet.

Kolde farver
De kolde farver omfatter farver, der indeholder meget blåt. De opleves som vigende og ligger længere ude i billedplanet.

Finn Brandstrup
Artifex, Sønderallé 1, Laurbjerg, DK-8870 Langå,
Mobil +45 31 24 54 59
finngendan@gmail.com
www.artifex.dk
        Copyright © T&H Fleksibelskole 2008